Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Markkinointirekisteri

Rekisterin pitäjä

Yhteystiedot
World Circular Bioeconomy Forum Oy
Y-tunnus: 2322160-7
Uusikatu 24 G 70
90100 Oulu
info(at)wcbef.com

Yhteyshenkilö
Anna Nikkilä
Puh. +35840 7180706
info(at)wcbef.com

Rekisterin nimi

World Circular Bioeconomy Forum markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Markkinointirekisterin tietoja käytetään World Circular Bioeconomy Forum Oy:n tiedotteiden ja uutisten postituksiin sekä tapahtumien järjestämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin sekä tapahtumien järjestäminen. Maksullisten tapahtumien yhteydessä tietoja käytetään laskutukseen ja muihin kirjanpidollisiin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Markkinointirekisteri sisältää yhteyshenkilön etu- ja sukunimet, organisaation ja sähköpostiosoitteen.

Muuta informaatiota voidaan kerätä osallistujilta yksittäisten tapahtumien rekisteröinnin yhteydessä. Tähän muuhun tietoon kuuluvat muun muassa osallistujan ruokavaliotiedot sekä muut tapahtuman järjestämisen kannalta oleelliset tiedot (esim. mihin tapahtumaosioihin osallistuja on rekisteröitymässä).

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteriä täydennetään yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien yhteystiedoilla World Circular Bioeconomy Forum Oy:n toimesta, uutiskirjeen tilaajien antaessa yhteystiedot sekä henkilön antaessa tietojaan rekisteröityessään World Bioeconomy Forum Oy:n tapahtumiin.

Tietojen säännönmukainen luovutus

World Circular Bioeconomy Forum Oy ei luovuta markkinointirekisterin tietoja yhtiön ulkopuolisille tahoille, ellei tähän ole erikseen pyydetty tapahtumakohtaista lupaa tapahtumarekisteröintien yhteydessä. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaoleviin lakeihin perustuen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään luottamuksellisena sähköisesti. Tapahtumakohtaisia osallistujalistoja (sis. nimi, organisaatio, sähköposti) voidaan tulostaa paperisena ja jakaa ko. tapahtuman osallistujille, mikäli tähän on erikseen pyydetty osallistujien lupa.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa ja pyytää niihin korjausta tai pyytää poistamaan tiedot markkinointirekisteristä. Tarkistuspyyntö tai pyyntö poistaa tiedot markkinointirekisteristä lähetetään sähköpostitse info(at)wcbef.com. Tarkistuspyynnöt ja tietojen poistamispyynnöt käsitellään viipymättä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilö voi milloin tahansa kieltää markkinointimateriaalin lähettämisen ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info(at)wcbef.com.