Lehdistötiedote

World BioEconomy Forum 2021 käynnistettiin tänään virallisesti virtuaalisessa tapahtumissa, jotka pidettiin samanaikaisesti sekä Brasilian suurlähetystössä Helsingissä ja Belémissä, Brasiliassa. Tapahtuma lähetettiin suorana sekä englanniksi ja portugaliksi World BioEconomy Forumin youtube-kanavalla.

Lanseeraustapahtuma järjestettiin yhteistyössä World BioEconomy Forumin katto-organisaation sekä Parán osavaltion ja virallisten yhteistyökumppaneiden ABAGin ja IBA:n kanssa. Itse foorumi  järjestetään Belémissä 18. – 20. lokakuuta 2021.

Belém sijaitsee Amazonin alueella Brasiliassa ja antaa foorumille mahdollisuuden tuoda alue esiin maailmanlaajuisen kiertobiotalouden kannalta erittäin tärkeällä alueella. Tapahtuma tuo yhteen korkean tason puhujia ja asiantuntijoita eri puolilta maailmaa ja korostaa Amazonin alueen roolia kestävän kehityksen keskustelussa  ja ilmastomuutoksen hillinnässä.

Kuvernööri Helder Barbalho uskoo, että foorumi on tärkeä väylä tiedon välittämisessä, joka voi tuottaa lisää ideoita valtion biotalouteen. “Parán osavaltiolle World BioEconomy Forum:in pitäminen on tilaisuus näyttää maailmalle osaamisemme kykymme ja metsän kunnioittamisen merkitys kestävän talouden rakentamiseksi. Tästä syystä World BioEconomy Forum on hyvin linjassa alueen ympäristötavoitteiden kanssa.” lisää kuvernööri.

Yksi keskeisistä puhujista oli ilmastotieteilijä ja Brasilian tiedeakatemian jäsen Nobel-palkittu tohtori Carlos Nobre, joka puhui lanseeraustilaisuudessa. ”Uskon, että tapahtuma on erittäin tärkeä osoittamaan kiertotalouden valtavaa potentiaalia myös trooppisissa maissa kuten Brasiliassa. On välttämätöntä vähentää metsäkatoa ja ilmastonmuutoksen riskiä. Trooppisten maiden kiertobiotalouden on myös kehitettävä nykyaikaista tekniikkaa, jolla voidaan tuottaa lisä-arvoa metsätuotteille, jotka tuovat hyvinvointia paikalliselle väestölle.”

Jukka Kantola oli tyytyväinen tähänastisesta edistymisestä kertomalla: “Olemme ilmoittaneet, että foorumi järjestetään tänä vuonna Brasiliassa, ja olemme saaneet yhteydenottoja kaikkialta maailmasta. Nyt on juuri oikea aika järjestää tapahtumamme Latinalaisessa Amerikassa. Yhteiset valmistelut ovat hyvin käynnissä vastaamaan maailmanlaajuisen yleisön mielenkiintoon ja luomaan edellytykset turvalliseen osallistumisen. Odotamme innolla mahdollisuutta oppia Brasilian tavasta kehittää kiertobiotaloutta, samalla kun tuomme foorumiin kokemuksia ympäri maailman. Foorumi on erittäin toimiva alusta vuoropuhelulle biotalouden eri toimijoiden kesken kehittää kiertobiotaloutta niin globaalista ja paikallisestikin.”

Virallisen yhteistyökumppanin ABAG:n hallituksen puheenjohtaja Marcello Brito korostaa: “Brasiliassa pidettävä maailman biotalousfoorumi on loistava tilaisuus keskustella maan maatalousyritysten ja teollisuuden uusista kehitysmahdollisuuksista. Vielä tärkeämpää on, että se tapahtuu Belémissä, joka tunnetaan porttina Amazonille. Vain yhdistämällä metsätalouteen soveltuva biotalous huomioiden kestävän kehityksen periaatteet, pystymme luomaan ihanteellisen ja kestävän mallin, jota voidaan soveltaa maailman suurimpaan ja tärkeimpään trooppiseen metsään. “

Ibán (Brasilian puuteollisuus) presidentti Paulo Hartung toteaa: “Maailman biotalousfoorumin isännöinti on merkkipaalu Brasilialle ja osoittaa, että maassa on potentiaalia vihreälle kasvulle. Tämän potentiaalin muuttaminen todellisuudeksi ja keskustelun käyminen Amazonin sydämessä voi edesauttaa biotaloutta. Meillä on jo monia esimerkkejä erilaisista arvokejuista, jotka ovat täysin osa biotaloutta, kuten esimerkiksi elintarvike-, lääke-, biopolttoaine- ja metsien hoito. Ne ovat kasvaneet vastauksena aktiivisen yhteiskunnan vaatimuksiin, jotka tukevat kestävää kehitystä. Brasilialla on kyky johtaa tätä vihreää elpymistä, mikä on hyödyllistä koko kansakunnalle ja toimeentulomahdollisuuksia kestävällä tavalla. On perusteltua hakea näihin ratkaisuja yhteisesti.”

World BioEconomy Forum pidetään arvostetussa Hangar kongressi- ja messukeskuksessa, joka on Amazonin alueen suurin konferenssikeskus. http://www.hangarcentrodeconvencoes.com.br

Lisää www.wcbef.com nettisivuilla

Lisätietoa

Jukka Kantola
+358 40 552 8880
info@wcbef.com

World BioEconomy Forumista (WCBEF)

World BioEconomy Forum on ajatushautomo, joka tarjoaa keskustelufoorumin kiertobiotalouden keskeisille sidosryhmille jakamaan ideoita sekä edistämään biopohjaisia vastuullisia innovaatioita korvaamaan uusiutumattomiin energialähteisiin perustuvat teollisuudenalat, tuotteet ja palvelut kestävämmän talouden saavuttamiseksi ja samalla lieventäen ilmastonmuutosta.

Parán osavaltio

Pará osavaltio koostuu 144 kunnasta, joiden yhteenlaskettu väkiluku on 8,6 miljoonaa (IBGE, 2018). Osavaltion pinta-ala on yli 1 245 870,798 km². Osavaltio on Amazonin alueen ja Pohjois-Brasilian suurin kuluttajamarkkina ja suurin talous, jonka osuus on 2,2 % kansallisesta BKT:sta ja 43,5 % pohjoisen alueen BKT:sta, mikä vuoksi Paran osavaltio 12. suurin talousalue Brasilian.

ABAG:sta

Brasilian Maatalousyritysyhdistys (The Brazilian Association of Agribusiness – ABAG) perustettiin vuonna 1993 tarkoituksena auttaa Brasilian maatalousyrityksiä kestävän kehityksen prosesseissa, edistämällä sektorin sidosryhmien yhteistyötä sekä Brasiliassa että ulkomailla. Yhdistyksellä on tärkeä rooli edistää ja vahvistaa maatalouden teollisia prosesseja ja sen auttaa suhteiden edistämisessä ja vahvistamisessa hallituksiin, yksityiseen sektoriin, luokkayhteisöihin ja oppilaitoksiin. ABAG on ainoa yhdistys, joka kokoaa yhteen kaikki segmentin toimijat kentältä teollisuuteen, jakeluun ja palveluihin.

Ibá

Brasilian Metsäteollisuus (The Brazilian Tree Industry – Ibá) on yhdistys, joka vastaa istutetun puun tuotantoketjun institutionaalisesta edustuksesta plantaaseilta tehtaaseen. Edistääkseen männystä, eukalyptuksesta ja muista puulajeista peräisin olevia tuotteita, jotka on suunnattu teollisiin tarkoituksiin, Ibá pyrkii edistämään alaa julkisen tahon suuntaan, istutetun puun tuotantoketjun toimijoille ja sekä muille merkittäville talouden aloille, kuten ympäristöjärjestöt, yliopistot, muut koululaitokset, kuluttajat ja lehdistö – Brasiliassa ja ulkomailla.

Share on linkedin
Share to LinkedIn
Share on twitter
Share to Twitter

Latest press releases

Lehdistötiedote

World BioEconomy Forum 2021 käynnistettiin tänään virallisesti virtuaalisessa tapahtumissa, jotka pidettiin samanaikaisesti sekä Brasilian suurlähetystössä Helsingissä ja Belémissä, Brasiliassa. Tapahtuma lähetettiin suorana sekä englanniksi ja portugaliksi World BioEconomy Forumin youtube-kanavalla.

Read More »

Press Release 1st February 2021 – Arabic

المنتدى العالمي للاقتصاد الحيوي ينتقل إلى البرازيل – بث مباشر من بليم!      بيان صحفي 1.2. يسر المنتدى العالمي للاقتصاد الحيوي أن يعلن أن

Read More »