Press Release 1st February 2021 – Finnish

World BioEconomy Forum goes to Brazil – live from Belém!

 

Lehdistötiedote 1.2.2021. World BioEconomy Forumilla on ilo ilmoittaa, että sen vuotuinen Forum 2021 pidetään Belémissä, Paran osavaltiossa Brasiliassa, 18.–20. lokakuuta 2021. Belém sijaitsee Amazonin alueella Brasiliassa ja antaa näin foorumille mahdollisuuden esitellä aluetta kiertobiotalouden kannalta. Tapahtuma tuo yhteen korkean tason puhujia ja asiantuntijoita eri puolilta maailmaa korostaen Belémin ja Amazonin aluetta kestävän kehityksen keskusteluissa.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun World Bioeconmy Forum järjestetään Suomen ulkopuolella, Rukan sijaan. Forumin suunnitteluryhmä tiedostaa, että ei ole olemassa vain yhtä biotaloutta, vaan useita biotalouksia, jotka rakentuvat omien alueellisten vahvuuksiensa ympärille. Siksi onkin päätetty järjestää foorumi aika-ajoin eri puolilla maailmaa ja siten jakaa eri alueiden biotalouksien erityislaatuisuutta. Belém on täydellinen esimerkki biotalouden monimuotoisuudesta.

Forumin perustaja Jukka Kantola valaisee lisää “World BioEconomy Forum on vakiinnuttanut asemansa kiertobiotalouden keskeisimpänä keskustelufoorumina. Viimeisin foorumi 2020 osoittautui täydelliseksi menestykseksi, joka houkutteli osallistujia yli 50 maasta ympäri maailmaa. Foorumi 2021 ottaa jälleen kerran uuden askeleen, kun World BioEconomy Forum järjestetään Brasilian Belémissä! Belém on monella tapaa kiehtova paikka järjestettävälle foorumille. On suuri ilomme jakaa heidän tarinansa maailmalle samalla, kun voimme tuoda kiertobiotalouden sidosryhmät ympäri maailman Brasiliaan. “

Foorumin järjestelykumppanina toimii Parán osavaltio.

Parán osavaltion kuvernööri Helder Barbalho on tyytyväinen foorumin tuloon Brasiliaan todeten “World BioEconomy Forum järjestetään Pará osavaltiossamme tärkeänä ajankohtana. Kehitämme taloutta, jossa tunnistetaan biotalouden monimuotoisuus ja mahdollisuudet huomioiden myös ne, jotka sitä eniten tarvitsevat. Parán osavaltion hallitus on sitoutunut kestävään kehitykseen alusta lähtien.  Se perustaa suunnitelmansa huomioiden YK:n kestävä kehityksen tavoitteet (SDG).  Hallinto perustaa suunnittelunsa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja makrostrategiaan, jossa etusijalle asetetaan paikallinen todellisuus ja sitoutuminen kansalaisten elinolosuhteisiin.

”Taloudellisen toiminnan ympäristö priorisoi ratkaisut, jotka mahdollistavat kehityksen yhdessä olemassa olevan metsän kanssa. Esimerkkinä tästä on Amazon Nyt-suunnitelma, jonka tavoitteena on päästä neutraaliin nettopäästötasoon. Tätä varten suunnitelmalla on neljä toimintalinjaa, jotka sisältävät ympäristörikosten tukahduttamisen, tuotantoketjujen tukemisen, maankäytön ja ympäristövaatimusten laillistamisen.”

Foorumi järjestetään Brasilian johtavien maa- ja metsätalousorganisaatioiden – ABAG:in ja Ibán, tuella.

ABAG:n hallituksen puheenjohtaja Marcello Brito sanoo: “Brasilialle on suuri etuoikeus osallistua World BioEconomy Forumiin. Paljon suurempi kuin luulemme, Amazonin ekosysteemi kattaa melkein puolet maasta, ja sillä on 22 erilaista metsätyyppiä, mukaan lukien muu ei-metsäalueet ja sekakasvillisuus. Valtava alue on jo muutettu ihmisen toiminnan vaikutuksesta. Nyt on erittäin sopiva aika keskustella alueen biotaloudesta, sillä metsäbiotaloudessa toimii jo menestyksekkäästi useita toimialoja, kuten maataloustuotteiden, elintarvikkeiden jalostuksen ja kosmetiikan alueille. Olemme täysin vakuuttuneita, että foorumi 2021 tulee olemaan menestys.”

Ibán (Brasilian Metsäteollisuus – The Brazilian Tree Industry) puheenjohtaja Paulo Hartung sanoo: “Biotalous ja kestävän kehityksen visio ohjaavat käyttämään luonnonvaroja kestävästi, jotta ne voivat tuottaa puhtaita energiamuotoja ja siten vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, tarjota puhtaita elintarvikkeita ja muita uusiutuvia tuotteita ihmiskunnan tarpeisiin. World BioEconomy Forumin järjestäminen Brasiliassa Ibán tuella osoittaa sitoutumistamme ja samalla potentiaalia vihreään talouteen kansallisesti kehittyvän metsäsektorin ja koko Brasilian hyväksi. Olemme kestävän kehityksen edistäjä vastuullisella tavalla tiedostaen kulutuksen vaikutukset. Sanalla sanoen: huolissaan maailman tulevaisuudesta. “

Foorumin suunnittelu on edennyt hyvin, ja se seuraa World Bioeconomy Forumin agendaa. Agenda koostuu neljästä painopistealueesta, jotka käsitellään tapahtuman aikana:

  • Biotalous: Ihmiset, Planeetta, Politiikat
  • Johtaminen ja talous
  • Biotuotteet ympärillämme
  • Katse tulevaisuuteen

Perinteisesti foorumi päättyy yhteiseen julkilausumaan. Viime vuoden julkilausuma tuotiin esille mieleenpainuvalla tavalla, sillä vakava viesti oli puettu sävellyksen muotoon Huutajat-kuoron esittämänä. Jotain vastaavaa on lupa odottaa myös Brasiliassa. 

 

Lisää www.wcbef.com nettisivuilla

Lisätietoa             Jukka Kantola, +358 40 552 8880, info@wcbef.com

 

Tietoja World BioEconomy Forumista (WCBEF)

World BioEconomy Forum on ajatushautomo, joka tarjoaa keskustelufoorumin kiertobiotalouden keskeisille sidosryhmille jakamaan ideoita sekä edistämään biopohjaisia vastuullisia innovaatioita korvaamaan uusiutumattomiin energialähteisiin perustuvat teollisuudenalat, tuotteet ja palvelut kestävämmän talouden saavuttamiseksi ja samalla lieventäen ilmastonmuutosta.

Tietoja Parán osavaltiosta

Pará osavaltio koostuu 144 kunnasta, joiden yhteenlaskettu väkiluku on 8,6 miljoonaa (IBGE, 2018). Osavaltion pinta-ala on yli 1 245 870,798 km². Osavaltio on Amazonin alueen ja Pohjois-Brasilian suurin kuluttajamarkkina ja suurin talous, jonka osuus on 2,2% kansallisesta BKT:sta ja 43,5% pohjoisen alueen BKT:sta, mikä vuoksi Paran osavaltio 12. suurin talousalue Brasilian.

Tietoja ABAG: sta

Brasilian Maatalousyritysyhdistys (The Brazilian Association of Agribusiness – ABAG) perustettiin vuonna 1993 tarkoituksena auttaa Brasilian maatalousyrityksiä kestävän kehityksen prosesseissa, edistämällä sektorin sidosryhmien yhteistyötä sekä Brasiliassa että ulkomailla. Yhdistyksellä on tärkeä rooli edistää ja vahvistaa maatalouden teollisia prosesseja ja sen auttaa suhteiden edistämisessä ja vahvistamisessa hallituksiin, yksityiseen sektoriin, luokkayhteisöihin ja oppilaitoksiin. ABAG on ainoa yhdistys, joka kokoaa yhteen kaikki segmentin toimijat kentältä teollisuuteen, jakeluun ja palveluihin.

Tietoa Ibásta

Brasilian Metsäteollisuus (The Brazilian Tree Industry – Ibá) on yhdistys, joka vastaa istutetun puun tuotantoketjun institutionaalisesta edustuksesta plantaaseilta tehtaaseen. Edistääkseen männystä, eukalyptuksesta ja muista puulajeista peräisin olevia tuotteita, jotka on suunnattu teollisiin tarkoituksiin, Ibá pyrkii edistämään alaa julkisen tahon suuntaan, istutetun puun tuotantoketjun toimijoille ja sekä muille merkittäville talouden aloille, kuten ympäristöjärjestöt, yliopistot, muut koululaitokset, kuluttajat ja lehdistö – Brasiliassa ja ulkomailla.

 

Share on linkedin
Share to LinkedIn
Share on twitter
Share to Twitter

Latest press releases

Press Release 1st February 2021 – Arabic

المنتدى العالمي للاقتصاد الحيوي ينتقل إلى البرازيل – بث مباشر من بليم!      بيان صحفي 1.2. يسر المنتدى العالمي للاقتصاد الحيوي أن يعلن أن

Read More »

Press Release 1st February 2021 – Russian

Всемирный биоэкономический форум едет в Бразилию – в прямом эфире из Белена!   Пресс-релиз 1.2.2021 Всемирный биоэкономический форум (The World BioEconomy Forum) рад сообщить, что

Read More »